Prof.dr. Aart Bosman (1930 - 2008)

Aart Bosman 1930 - 2008 is geboren op 3 februari 1930 (maandag) in Groningen en is overleden op 18 maart 2008 (dinsdag) in Groningen,  zijn leeftijd bij overlijden is 78 jaar oud. Aart is getrouwd met Truus van de Horst

Aart zijn vader en moeder zijn Jan Bosman 1902-1993 Dirkje Hopman 1907-1990

Aart is Hoogleraar aan de RUG en is de grondlegger Bestuurlijke Informatiekunde

 

Aart Bosman  Student Excellence Award

Tijdens de afsluiting van het academisch jaar wordt de Aart Bosman  Student Excellence Award uitgereikt aan de meest excellente RUG student van het jaar. De prijs bestaat uit een eenmalige beurs van €2.500 die door de student wordt besteed aan de academische studie of onderzoek, bij voorkeur in het buitenland.

De winnaar wordt gekozen uit de 9 winnaars van de GUF-100 prijzen. Dit zijn van iedere faculteit de beste, meest onderscheidende studenten. Hoofdsponsor van de Aart Bosman  Student Excellence Award is alumnus Gezinus Hidding. Hij wil via de prijs de naam van zijn leermeester Aart Bosman  eren en tegelijkertijd iets terug doen voor zijn Alma Mater en haar studenten.

 

Prof.dr. Aart Bosman  (1930 - 2008) was tot 1995 hoogleraar aan de RUG en is de grondlegger Bestuurlijke Informatiekunde in Nederland. Hij was een vernieuwer, een oorspronkelijk denker en bewandelde geen veel betreden paden. Deze eigenzinnige hoogleraar stimuleerde studenten tot extra curriculaire activiteiten zodat zij zich konden onderscheiden. Zijn naam past daarom goed bij de Student Excellence Award: het zijn met name studenten die zich naast hun briljante studieresultaten weten te onderscheiden door het ondernemen van maatschappelijke nevenactiviteiten. Prof. Aart Bosman heeft een reeks aan Nederlandse en internationale publicaties op zijn naam staan. Meer dan tien hoogleraren en twintig promovendi komen uit zijn leerschool. Boeken van zijn hand worden in het huidige Nederlandse hoger onderwijs nog steeds gebruikt.

De Aart Bosman Student Excellence Award wordt vanaf 2014 aan de student uitgereikt en uitgekeerd door het Ubbo Emmius Fonds. Dit is het fonds van de RUG waaraan alumni en relaties kunnen doneren om bijzonder onderzoek te steunen en beurzen en prijzen voor studenten van de RUG mogelijk te maken.