Roelof Berends Enkheem Bosman

Personalia

Naam:Roelof Berends Enkheem Bosman
Doopnaam:Roelof Berends Enkheem
Woonplaats:Epe, , , Gelderland, Nederland
Beroep:enkbeheerder 1720-1731|boer in Deventer, Welsum en Oene
Geboren: 1680 (Deventer, , , Overijssel, Nederland)
Overleden: 1760 (Oene, , , Gelderland, Nederland (Gemeente Epe),)
Ouder:

Opmerkingen

Veel mensen voerden destijds geen achternaam, ook al hadden ze er wel een! Kinderen van Roelof Berends namen - hoewel wonend op diverse plaatsen - rond 1780, dus ruim voor 1812, al de naam Bosman aan. Roelof Berends Bosman leefde tussen circa 1680 en 1760. Hij brengt een deel van zijn leven door in de oude Hanzestad Deventer. Tussen Deventer en Zutphen, respectievelijk Zwolle voeren rond 1725 al veerschepen, op o.a. Amsterdam, dus was er al een systeem van beurtschippers. Het kan dus zijn dat het gezin zich heeft verplaatst via de IJssel. Roelof en gezin woonden eerst \"buiten de Brinkpoort\", vlak bij de Holtmarkt. Later in een boerderij op de Holtmark (Houtmarkt) van de Wed. Groothuis, Deventer. In Deventer wordt onze Roelof Berends Bosman \"Enkheerder\", dat is beheerder van de gronden in de Enk. Een deel van deze grond lag aan de overkant van de IJssel. In 1759 wordt deze titel door de Schepenen en de Raad van Deventer officieel bekrachtigd en omschreven als: \"Enkheersplaats, staat ter begeering van d\'Eigenaren en Gebruikren van die Landerijen in den Enk, van welke hij, door \'t laaten graan van enig Koorn, zijne betaaling krijgt.\" Bron ORA, Stadsarchief Deventer Bron Resolutiënboek Overheidsarchieven Plaatselijk Bestuur Stad Deventer, 26 en 30 Jan. 1759. In Deventer wordt Roelof Berends Bosman daarnaast boer. Hij pacht land onder de naam Bosman. Na het overlijden van de eerste echtgenote Janna Jansen zomer 1728, trouwt Roelof in 1729 met een Maria Jansen. De in 1730 geboren zoon Jan (eerste zoon uit het tweede huwelijk) wordt in Deventer aangegeven. Daarna wordt Janna circa 1731 (!) geboren in Twello, maar wellicht nog gedoopt in Deventer? De familie Bosman verhuist naar Welsum, waar zoon Willem Roelofsen Bosman als derde kind uit het tweede huwelijk april 1732 wordt geboren. Hij wordt echter nog gedoopt in Deventer. Met de kerk daar, waren er dus duidelijk goede banden. Deze zoon Willem is de voorvader van de auteur. In 1735 wordt een zoon Berent Roelofsen gedoopt in Terwolde, gemeente Voorst. Als de oudste zoon uit zijn eerder huwelijk met Janna Jans, namelijk Berend Roelofs (geboren 1708, zie ons nr. 823) op 29-jarige leeftijd in 1738 gaat trouwen woont Roelof Berends nog \"onder Welsum\". Op het platteland grensden Terwolde en Welsum aan elkaar. Later woonde de familie in het nabijgelegen Oene. Aan het begin van de negentiende eeuw vestigde Roelof Bosman (1778-1827) zich in Elburg. Hij trouwde op 12 Maart 1806 met een Elburgse jongedame, Jannigje ten Hoope. Opmerkingen toevoegen aan tekst Geboorte Enkheerder (=beheerder van de Enk) 1720 - 1731, ook boer (bouwman in Deventer) later boer in Welsum en op latere leeftijd in Oene (beide bij Deventer, maar ten westen van de IJssel gelegen).Parenteel van Roelof Berends BOSMAN Nageslacht van Roelof Berends Bosman uit Deventer,Selectie : \'Personen in parenteel van Roelof Berends Bosman Sortering : Per takI.1 Roelof Berends Bosman (Roelof Berends). Gedoopt circa 1680. Enkheerder (=beheerder van de Enk) 1720 - 1731, ook boer (bouwman in Deventer), later boer in Welsum en op latere leeftijd in Oene (beide bij Deventer, maar ten westen van de IJssel gelegen). Overleden circa 1760.Gehuwd (1) circa 1722. Echtgenote is Johanna (Janna) Jans(sen) (I.2). Geboren circa 1685. Overleden te Deventer zomer 1728.Gehuwd (2) aldaar op 11-01-1729. Echtgenote is Maria Janssen (I.3). Geboren circa 1705.